Technické parametry

Podokenní profil TORAL byl testován na nosnost 110 kg/m, která vyhovuje všem běžným typům oken, včetně oken osazených trojsklem 40 mm (4+14+4+14+4) s měrnou hmotností 30 kg/m2. Podokenní profil TORAL prakticky nepodléhá deformaci způsobené zatížením i extrémně velkým oknem či balkonovými dveřmi a je vhodný pro montáž těchto otvorových výplní do stavebních konstrukcí.

Kontaktujte nás

Technická ikonaTechnická dokumentace: 

 

 

Představení podokenního profilu TORAL a návod na jeho montáž

 

Z hlediska stavebně-fyzikálních vlastnosti splňuje podokenní profil TORAL ČSN 73 0540 (tepelná ochrana budov). Autorizovaná expertní a projektová kancelář na něj vydala technické posouzení č. 20110311. Podokenní profil splnil normu ve všech sledovaných parametrech, varianta s klasickým podkladním profilem těmto požadavkům nevyhověla!

 

Uvažované parametry prostředí:

Exterier: -13°C, r.v. φi 84%
Interier: +20,6°C, r.v. φe 50%
Nejnižší teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi + 14,83°C
Požadovaný teplotní faktor vnitřního povrchu fRsiN + 13,69°C

 

Detail parapetu Teplotní mapa

 

(Pozn.: po kliknutí se zobrazí obrázky v původní velikosti)

Kontaktujte nás